Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2011

seriouserna
9360 6597 500
Kolo chyba wzorowany na mnie, nawet imię się zgadza ;]

May 06 2011

seriouserna
4010 0419 500
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaczerski czerski

April 23 2011

seriouserna
7421 384d
Reposted fromsagara sagara viaTsukipuki Tsukipuki

April 20 2011

9685 034c
Reposted fromnattaly nattaly viawojna wojna

April 14 2011

seriouserna
5366 bf6a 500
Huh.
Reposted fromhanyu hanyu viamusic-girl music-girl

April 12 2011

seriouserna
9438 ec87 500
Reposted fromdanio danio viakjuik kjuik
seriouserna
1742 26cf
Reposted fromkjuik kjuik

April 08 2011

seriouserna
4459 1c36

April 06 2011

seriouserna

April 03 2011

seriouserna
seriouserna
5182 a194 500
Dziennikarz: Pan z uprawianiem sportu skończył w 1959 roku?
Wojciech Mann: Tak, ukradziono mi wtedy rowerek i zarzuciłem sport.
Reposted fromjolibord jolibord

April 02 2011

seriouserna
Play fullscreen
Reposted fromczerski czerski
seriouserna
A propos, to nie mogę się otrząsnąć z wrażenia, jakie zrobiła na mnie historyjka z włoskiej prasy. Opisano tam niedawno, jak Władimir Putin okazywał szczególnie przyjacielskie nastawienie wobec Silvio Berlusconiego, przyjmując go w swojej prywatnej chatce myśliwskiej w górach. Posiedzieli, pogadali, potem gospodarz zaprosił na spacer po lesie, więc obaj wzięli dubeltówki i poszli. W umówionym momencie zabezpieczająca okoliczne lasy dywizja FSB nagoniła spacerującym jelonka, Putin przyłożył strzelbę do oka i - pif, paf! - prosto na komorę. Zaczem wyjął myśliwski nóż, wyrżnął ustrzelonemu zwierzakowi serce i podał je, krwawe i jeszcze drgające, swemu gościowi, tłumacząc, że taki jest stary, rosyjski myśliwski obyczaj między najszczerszymi przyjaciółmi. Niestety, włoski przyjaciel, zamiast docenić gest, zbladł jak papier i zemdlał, i trzeba było wzywać do cucenia pielęgniarki. Piękna doprawdy metafora. Pieszczoty z Ruskim to nie bunga-bunga, i ciekawe, kiedy zrozumieją to inni zachodni przywódcy.
— Rafał Ziemkiewicz, http://fakty.interia.pl/felietony/ziemkiewicz/news/gola-baba-a-sprawa-polska,1599062
Reposted fromczerski czerski
seriouserna
4123 a9c3
Reposted fromczerski czerski
seriouserna
0355 8ab5
Reposted fromczerski czerski
seriouserna
6346 9cf9
Reposted fromczerski czerski
seriouserna
2426 4648 500
Reposted fromczerski czerski
seriouserna
Reposted frommarchwiusz marchwiusz viaczerski czerski
seriouserna
7761 1dd3
Reposted fromczerski czerski
seriouserna
0173 87d4
Reposted fromczerski czerski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl